Waves Review


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves Review
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord harnomics, resonance, standing waves, waves
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Michael F. Gallo
E-post for kontakt mfgallo@cps.edu
Skule / Organisasjon Whitney Young Magnet HS
Lasta opp 08.02.08
Oppdatert 08.02.08