The Ramp--Conservation of Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Ramp--Conservation of Energy
Omtale A good introduction or assessment about conservation of energy. Also explores idea of friction as related to heat and transfer of energy.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy kinetic potential heat conservation
Simuleringar The Ramp


Forfattarar Chris Cochran
Skule / Organisasjon Montgomery County Public Schools
Lasta opp 20.09.07
Oppdatert 20.09.07