Projectile Motion Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Investigation
Omtale This activity allows students to explore the topic of projectile motion. There is no math emphasized as I used this to introduce projectile motion, but students are expected to gain strong conceptual understanding of the topic.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Robert Kennedy
Skule / Organisasjon Hereford High
Lasta opp 20.05.07
Oppdatert 22.11.08