Model of the Hydrogen Atom - Exploration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Model of the Hydrogen Atom - Exploration
Omtale The different models of the atom will be investigated in this activity.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Quantum Mechanics
Simuleringar Models of the Hydrogen Atom


Forfattarar curt miller
Skule / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lasta opp 31.03.07
Oppdatert 18.09.07