Virtual Ripple Tank


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Ripple Tank
Omtale Students will investigate wave properties (speed in a medium, reflection, diffraction, interference) using the PhET virtual ripple tank.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Craig Young
E-post for kontakt craig.young@stanfordalumni.org
Skule / Organisasjon Stanford University
Lasta opp 02.02.07
Oppdatert 16.10.10