Virtual Ripple Tank


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Ripple Tank
Omtale Students will investigate wave properties (speed in a medium, reflection, diffraction, interference) using the PhET virtual ripple tank.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Craig Young
Skule / Organisasjon Stanford University
Lasta opp 02.02.07
Oppdatert 16.10.10