Introduction to Vectors


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to Vectors
Omtale This activity is designed to be used by students who are not already familiar with vectors. I used it as a precursor to the graphic method os adding vectors and the mathematical method of adding vectors. I found that the students were much more compotent with visualizing what these vectors were and how they worked than in the past when the simulation was not used.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Vectors
Simuleringar Addisjon av vektorar


Forfattarar Katherine Frett
Skule / Organisasjon Green Mountain High School
Lasta opp 29.09.06
Oppdatert 29.09.06