Moving Man


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man
Omtale I modified activities previously written so that it could be used after students completed the motion sensor computer activities
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Graphing
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Brad Boyle, Amy Jordan, Steve Reeves
Skule / Organisasjon Chatfield Senior High
Lasta opp 17.09.06
Oppdatert 19.08.07