Photoelectric Effect Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect Activity
Omtale Have students investicate the photoelectric effect from a phenomenological point of view as well as quantitive view.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Equations
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Donald Collins, Dennis Robbins
E-post for kontakt dcollins@warren-wilson.edu
Skule / Organisasjon Warren Wilson College
Lasta opp 23.07.06
Oppdatert 08.08.11