English (Engels)

Oplossingen van zuren en basen (HTML5) HTML Acid-Base Solutions (HTML5) Download Run now
Zuur-Base oplossingen Java Acid-Base Solutions Download Run now
Alfaverval Java Alpha Decay Download Run now
Oppervlaktebouwer (HTML5) HTML Area Builder (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model algebra (HTML5) HTML Area Model Algebra (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model decimalen (HTML5) HTML Area Model Decimals (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model inleiding (HTML5) HTML Area Model Introduction (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model vermenigvuldiging (HTML5) HTML Area Model Multiplication (HTML5) Download Run now
Rekenen (HTML5) HTML Arithmetic (HTML5) Download Run now
Rekenen Flash Arithmetic Download Run now
Interacties tussen atomen (HTML5) HTML Atomic Interactions (HTML5) Download Run now
Atomaire interacties Java Atomic Interactions Download Run now
Balanceren (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Balanceer Act Java Balancing Act Download Run now
Reactievergelijkingen doen kloppen (HTML5) HTML Balancing Chemical Equations (HTML5) Download Run now
Reactievergelijkingen kloppend maken Java Balancing Chemical Equations Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit Java Balloons and Static Electricity Download Run now
Ballonnen en opwaartse kracht Java Balloons & Buoyancy Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Bandstructuur Java Band Structure Download Run now
Schakelling met batterij en weerstand Java Battery-Resistor Circuit Download Run now
Spanning batterij Java Battery Voltage Download Run now
Wet van Beer lab (HTML5) HTML Beer's Law Lab (HTML5) Download Run now
Wet van Beer - Lab Java Beer's Law Lab Download Run now
Lichtbreking (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Breking en terugkaatsing van licht Java Bending Light Download Run now
Betaverval Java Beta Decay Download Run now
Spectrum zwarte straler (HTML5) HTML Blackbody Spectrum (HTML5) Download Run now
zwarte straler Flash Blackbody Spectrum Download Run now
Quantum bindingstoestanden Java Quantum Bound States Download Run now
Maak een breuk (HTML5) HTML Build a Fraction (HTML5) Download Run now
Bouw een breuk Java Build a Fraction Download Run now
Bouw een molecuul Java Build a Molecule Download Run now
Bouw een atoom (HTML5) HTML Build an Atom (HTML5) Download Run now
Bouw een atoom Java Build an Atom Download Run now
Drijven Flash Buoyancy Download Run now
Afgeleiden en Integralen tekenen Flash Calculus Grapher Download Run now
Condensator Lab Java Capacitor Lab Download Run now
Condensator lab: eenvoudig (HTML5) HTML Capacitor Lab: Basics (HTML5) Download Run now
Ladingen en velden (HTML5) HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
charges-and-fields Flash Charges and Fields Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk~ en wisselspanning) Java Circuit Construction Kit (AC+DC) Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk- en wisselspanning) Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Circuit Construction Kit (DC Only) Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom - Virtueel lab (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Botsing lab Flash Collision Lab Download Run now
Kleuren zien (HTML5) HTML Color Vision (HTML5) Download Run now
KLEUR Java Color Vision Download Run now
Concentratie (HTML5) HTML Concentration (HTML5) Download Run now
Concentratie Java Concentration Download Run now
Geleidingsvermogen Java Conductivity Download Run now
De wet van Coulomb (HTML5) HTML Coulomb's Law (HTML5) Download Run now
Covalente bindingen (dubbele potentiaalputten) Java Double Wells and Covalent Bonds Download Run now
Functie van een grafiek bepalen Flash Curve Fitting Download Run now
Davisson-Germer: diffractie van elektronen Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Dichtheid Flash Density Download Run now
Diffusie (HTML5) HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
Neonverlichting en andere ontladingslampen Java Neon Lights & Other Discharge Lamps Download Run now
Eten en bewegen Java Eating & Exercise Download Run now
Elveld Java Electric Field of Dreams Download Run now
Elektrischveldhockey Java Electric Field Hockey Download Run now
Soorten en veranderingen van energie (HTML5) HTML Energy Forms and Changes (HTML5) Download Run now
Soorten en veranderingen van energie Java Energy Forms and Changes Download Run now
EnergieSkatepark Java Energy Skate Park Download Run now
Energie in het schaatspark: eenvoudig (HTML5) HTML Energy Skate Park: Basics (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Ontdek gelijkheid (HTML5) HTML Equality Explorer (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: eenvoudig (HTML5) HTML Equality Explorer: Basics (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: twee veranderlijken (HTML5) HTML Equality Explorer: Two Variables (HTML5) Download Run now
Grafieken van vergelijkingen tekenen Flash Equation Grapher Download Run now
Schatting Flash Estimation Download Run now
Uitdrukkingen omwisselen (HTML5) HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Faraday's Elektromagnetisch Lab Java Faraday's Electromagnetic Lab Download Run now
De wet van Faraday (HTML5) HTML Faraday's Law (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Faraday's Law Download Run now
Vloeistofdruk en stroming Java Fluid Pressure and Flow Download Run now
Krachten langs een lijn Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Forces and Motion Java Forces and Motion Download Run now
Kracht en beweging: eenvoudig (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
Kracht en beweging: basis Java Forces and Motion: Basics Download Run now
Boventonen Java Fourier: Making Waves Download Run now
Kies je breuk (HTML5) HTML Fraction Matcher (HTML5) Download Run now
Breuken paren Java Fraction Matcher Download Run now
Breuken: gelijkheid (HTML5) HTML Fractions: Equality (HTML5) Download Run now
Breuken: inleiding (HTML5) HTML Fractions: Intro (HTML5) Download Run now
Inleiding breuken Java Fractions Intro Download Run now
Breuken: gemengde getallen (HTML5) HTML Fractions: Mixed Numbers (HTML5) Download Run now
Wrijving (HTML5) HTML Friction (HTML5) Download Run now
Wrijving Flash Friction Download Run now
Functie Bouwer (HTML5) HTML Function Builder (HTML5) Download Run now
Functiebouwer: eenvoudig (HTML5) HTML Function Builder: Basics (HTML5) Download Run now
Inleiding gassen (HTML5) HTML Gases Intro (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen (HTML5) HTML Gas Properties (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen Java Gas Properties Download Run now
Wat je moet weten over uitdrukkingen van genen (HTML5) HTML Gene Expression Essentials (HTML5) Download Run now
- Java Gene Expression - The Basics Download Run now
- Java Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
geometric-optics Flash Geometric Optics Download Run now
Gletsjers Java Glaciers Download Run now
Rechten tekenen (HTML5) HTML Graphing Lines (HTML5) Download Run now
Grafieken tekenen Java Graphing Lines Download Run now
Kwadratische grafieken (HTML5) HTML Graphing Quadratics (HTML5) Download Run now
Tekenen van helling-interval (HTML5) HTML Graphing Slope-Intercept (HTML5) Download Run now
Gravitatie en banen (HTML5) HTML Gravity And Orbits (HTML5) Download Run now
Zwaartekracht en Banen Java Gravity and Orbits Download Run now
Gravitatiekracht lab (HTML5) HTML Gravity Force Lab (HTML5) Download Run now
Gravitatiekracht Laboratorium Java Gravity Force Lab Download Run now
Het broeikaseffect Java The Greenhouse Effect Download Run now
Wet van Hooke (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
Modellen van een waterstofatoom Java Models of the Hydrogen Atom Download Run now
Isotopen en atoommassa (HTML5) HTML Isotopes and Atomic Mass (HTML5) Download Run now
isotopen en atoommassa Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
John Tra(voltage) (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Onzelieveheersbeestjekruipt tweedimensionaal Java Ladybug Motion 2D Download Run now
Lasers Java Lasers Download Run now
Kleinste kwadraten regressie (HTML5) HTML Least-Squares Regression (HTML5) Download Run now
Maanlander Flash Lunar Lander Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet and Compass Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnets and Electromagnets Download Run now
Maak een tien (HTML5) HTML Make a Ten (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren (HTML5) HTML Masses and Springs (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren: eenvoudig (HTML5) HTML Masses and Springs: Basics (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Masses & Springs Download Run now
Doolhofspel Java Maze Game Download Run now
- Java Membrane Channels Download Run now
Magnetrons Java Microwaves Download Run now
Molariteit (HTML5) HTML Molarity (HTML5) Download Run now
molariteit Java Molarity Download Run now
Moleculaire motors Java Molecular Motors Download Run now
Polariteit van moleculen (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
polariteit molecuul Java Molecule Polarity Download Run now
Moleculen en licht (HTML5) HTML Molecules and Light (HTML5) Download Run now
Molecules en licht Java Molecules and Light Download Run now
Vormen van moleculen (HTML5) HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren Java Molecule Shapes Download Run now
Vormen van moleculen: eenvoudig (HTML5) HTML Molecule Shapes: Basics (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren: basis Java Molecule Shapes: Basics Download Run now
Beweging in een vlak Java Motion in 2D Download Run now
Het bewegende mannetje Java The Moving Man Download Run now
Vereenvoudigd MRI Java Simplified MRI Download Run now
my-solar-system Flash My Solar System Download Run now
Natuurlijke selectie Java Natural Selection Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
- Flash Normal Modes Download Run now
Kernsplitsing Java Nuclear Fission Download Run now
Wet van Ohm (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Ohm's Law Download Run now
Optisch manipuleren van lichtpulsen Java Optical Quantum Control Download Run now
Optisch pincet Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Slinger lab (HTML5) HTML Pendulum Lab (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Pendulum Lab Download Run now
Fotoelektrisch effect Java Photoelectric Effect Download Run now
pH schaal (HTML5) HTML pH Scale (HTML5) Download Run now
pH-schaal Java pH Scale Download Run now
pH schaal: eenvoudig (HTML5) HTML pH Scale: Basics (HTML5) Download Run now
Platentektoniek Java Plate Tectonics Download Run now
Galtonbord - waarschijnlijkheid (HTML5) HTML Plinko Probability (HTML5) Download Run now
Knikkerspel en waarschijnlijkheidsverdeling Flash Plinko Probability Download Run now
Projectielbeweging (HTML5) HTML Projectile Motion (HTML5) Download Run now
Projectielbeweging Flash Projectile Motion Download Run now
Spelen met verhoudingen (HTML5) HTML Proportion Playground (HTML5) Download Run now
Kwantumtunnelling en Golfdeeltjes Java Quantum Tunneling and Wave Packets Download Run now
Kwantum golfinterferentie Java Quantum Wave Interference Download Run now
Radiating Charge Flash Radiating Charge Download Run now
Radioactief bepalen van de ouderdom Java Radioactive Dating Game Download Run now
Radiogolven Java Radio Waves & Electromagnetic Fields Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reactanten, producten en resten (HTML5) HTML Reactants, Products and Leftovers (HTML5) Download Run now
Reactanten, Producten en Resten Java Reactants, Products and Leftovers Download Run now
Reacties en reactiesnelheid Java Reactions & Rates Download Run now
Weerstand van een draad (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Resistance in a Wire Download Run now
Resonantie Flash Resonance Download Run now
Omkeerbare reacties Java Reversible Reactions Download Run now
Lieveheersbeestje-draaien Java Ladybug Revolution Download Run now
Rutherfordverstrooiing (HTML5) HTML Rutherford Scattering (HTML5) Download Run now
Rutherford verstrooiing Java Rutherford Scattering Download Run now
Zelf aangedreven deeltjesmodel (DSWeb) Java Self-Driven Particle Model Download Run now
Halfgeleiders Java Semiconductors Download Run now
Stroomkirng Java Signal Circuit Download Run now
Zouten en Oplosbaarheid Java Salts & Solubility Download Run now
Geluidsgolven Java Sound Download Run now
Aggregatietoestanden (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof Java States of Matter Download Run now
Aggregatietoestanden: eenvoudig (HTML5) HTML States of Matter: Basics (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof: grondbeginselen Java States of Matter: Basics Download Run now
stern-gerlach Flash Stern-Gerlach Experiment Download Run now
DNA strekken Java Stretching DNA Download Run now
Suiker- en zoutoplossingen Java Sugar and Salt Solutions Download Run now
Krachten op een helling Java The Ramp Download Run now
Koppel Java Torque Download Run now
Travolta - statische elektriciteit Java John Travoltage Download Run now
Trigonometrie toer (HTML5) HTML Trig Tour (HTML5) Download Run now
Onder druk (HTML5) HTML Under Pressure (HTML5) Download Run now
Onder Druk Java Under Pressure Download Run now
Prijs per stuk (HTML5) HTML Unit Rates (HTML5) Download Run now
Optellen van Vectoren Flash Vector Addition Download Run now
Golfinterferentie (HTML5) HTML Wave Interference (HTML5) Download Run now
Golven: interferentie Java Wave Interference Download Run now
Golf op een koord (HTML5) HTML Wave on a String (HTML5) Download Run now
Golf op een koord Flash Wave on a String Download Run now