Deutsch (Duits)

Oplossingen van zuren en basen (HTML5) HTML Saure & basische Lösungen (HTML5) Download Run now
Zuur-Base oplossingen Java Säure-Base Lösungen Download Run now
Alfaverval Java Alphazerfall Download Run now
Oppervlaktebouwer (HTML5) HTML Flächen belegen (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model algebra (HTML5) HTML Flächenmodell Algebra (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model decimalen (HTML5) HTML Flächenmodell Dezimalzahlen (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model inleiding (HTML5) HTML Flächenmodell Einführung (HTML5) Download Run now
Oppervlakte model vermenigvuldiging (HTML5) HTML Flächenmodell Multiplikation (HTML5) Download Run now
Rekenen (HTML5) HTML Arithmetik - Zahlenkunst (HTML5) Download Run now
Rekenen Flash Rechnen Download Run now
Interacties tussen atomen (HTML5) HTML Atomare Wechselwirkung (HTML5) Download Run now
Atomaire interacties Java atomare Wechselwirkung Download Run now
Balanceren (HTML5) HTML Balanceakt (HTML5) Download Run now
Balanceer Act Java Balanceakt Download Run now
Reactievergelijkingen doen kloppen (HTML5) HTML Reaktionsgleichungen ausgleichen (HTML5) Download Run now
Reactievergelijkingen kloppend maken Java Chemische Gleichungen ausgleichen Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit Java Ballons und statische Elektrizität Download Run now
Ballonnen en opwaartse kracht Java Ballons & Auftrieb Download Run now
Ballonnen en statische elektriciteit (HTML5) HTML Ballons und statische Elektrizität (HTML5) Download Run now
Bandstructuur Java Bandstruktur Download Run now
Schakelling met batterij en weerstand Java Batterie-Widerstandsstromkreis Download Run now
Spanning batterij Java Batteriespannung Download Run now
Wet van Beer lab (HTML5) HTML Lambert-Beer's Absorptionslabor (HTML5) Download Run now
Wet van Beer - Lab Java Lambert-Beer-Labor Download Run now
Lichtbreking (HTML5) HTML Lichtbrechung (HTML5) Download Run now
Breking en terugkaatsing van licht Java Lichtbrechung Download Run now
Betaverval Java Betazerfall Download Run now
Spectrum zwarte straler (HTML5) HTML Schwarzkörper Strahlung (HTML5) Download Run now
zwarte straler Flash Spektrum eines Schwarzen Strahlers Download Run now
Quantum bindingstoestanden Java Quanten gebundene Zustände Download Run now
Maak een breuk (HTML5) HTML Brüche bilden (HTML5) Download Run now
Bouw een breuk Java Brüche bilden Download Run now
Bouw een molecuul Java Bau ein Molekül Download Run now
Bouw een atoom (HTML5) HTML Bau ein Atom (HTML5) Download Run now
Bouw een atoom Java Bau ein Atom Download Run now
Drijven Flash Auftrieb Download Run now
Afgeleiden en Integralen tekenen Flash calculus-grapher Download Run now
Condensator Lab Java Kondensatorlabor Download Run now
Condensator lab: eenvoudig (HTML5) HTML Kapazität Labor: Einstieg (HTML5) Download Run now
Ladingen en velden (HTML5) HTML Ladungen und Felder (HTML5) Download Run now
charges-and-fields Flash Ladungen und Felder Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk~ en wisselspanning) Java Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom) Download Run now
Het maken van schakelingen (Gelijk- en wisselspanning) Java Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom). virtuelles Labor Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom (HTML5) HTML Stromkreise schalten: Gleichstrom (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Stromkreis Baukasten (Gleichstrom) Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom - Virtueel lab (HTML5) HTML Stromkreise schalten: Virtuelles Gleichstrom-Labor (HTML5) Download Run now
Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning) Java Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor Download Run now
Botsing lab Flash Kollisionslabor Download Run now
Kleuren zien (HTML5) HTML Farbwahrnehmung (HTML5) Download Run now
KLEUR Java Farbwahrnehmung Download Run now
Concentratie (HTML5) HTML Konzentration (HTML5) Download Run now
Concentratie Java Konzentration Download Run now
Geleidingsvermogen Java Leitfähigkeit Download Run now
De wet van Coulomb (HTML5) HTML Coulomb-Gesetz (HTML5) Download Run now
Covalente bindingen (dubbele potentiaalputten) Java Doppel Potentialtopf und kovalente Bindungen Download Run now
Functie van een grafiek bepalen Flash Trendlinien anpassen Download Run now
Davisson-Germer: diffractie van elektronen Java DAVISSON-GERMER: Elektronenbeugung Download Run now
Dichtheid Flash Dichte Download Run now
Diffusie (HTML5) HTML Diffusion (HTML5) Download Run now
Neonverlichting en andere ontladingslampen Java Neonlicht und andere Entladungslampen Download Run now
Eten en bewegen Java Ernährung und Bewegung Download Run now
Elveld Java Elektrisches Feld der Träume Download Run now
Elektrischveldhockey Java Elektrisches Hockey Download Run now
Soorten en veranderingen van energie (HTML5) HTML Energieformen und Energieumwandlungen (HTML5) Download Run now
Soorten en veranderingen van energie Java Energieformen und Energieumwandlungen Download Run now
EnergieSkatepark Java Energieskatepark Download Run now
Energie in het schaatspark: eenvoudig (HTML5) HTML Energieskatepark (1) (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energieskatepark: Basics Download Run now
Ontdek gelijkheid (HTML5) HTML Gleichheit schaffen (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: eenvoudig (HTML5) HTML Gleichheit schaffen: Grundlagen (HTML5) Download Run now
Ontdek gelijkheid: twee veranderlijken (HTML5) HTML Gleichheit schaffen: Zwei Variablen (HTML5) Download Run now
Grafieken van vergelijkingen tekenen Flash Graph einer Funktion Download Run now
Schatting Flash Verhältnisse schätzen Download Run now
Uitdrukkingen omwisselen (HTML5) HTML Terme Komponieren (HTML5) Download Run now
Faraday's Elektromagnetisch Lab Java Faradays Elektromagnetisches Labor Download Run now
De wet van Faraday (HTML5) HTML Elektromagnetische Induktion (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Faradays Gesetz Download Run now
Vloeistofdruk en stroming Java Flüssigkeitsdruck und Durchfluss Download Run now
Krachten langs een lijn Java Kräfte in einer Dimension Download Run now
Forces and Motion Java Kräfte und Bewegung Download Run now
Kracht en beweging: eenvoudig (HTML5) HTML Kräfte und Bewegung: Grundlagen (HTML5) Download Run now
Kracht en beweging: basis Java Kräfte und Bewegung: Grundlagen Download Run now
Boventonen Java Wellen zusammensetzen nach FOURIER Download Run now
Kies je breuk (HTML5) HTML Brüche paaren (HTML5) Download Run now
Breuken paren Java Brüche angleichen Download Run now
Breuken: gelijkheid (HTML5) HTML Brüche: Gleichsetzen (HTML5) Download Run now
Breuken: inleiding (HTML5) HTML Brüche: Einführung (HTML5) Download Run now
Inleiding breuken Java Einführung: Brüche Download Run now
Breuken: gemengde getallen (HTML5) HTML Brüche: Gemischte Zahlen (HTML5) Download Run now
Wrijving (HTML5) HTML Reibung (HTML5) Download Run now
Wrijving Flash Reibung Download Run now
Functie Bouwer (HTML5) HTML Funktionen Düse (HTML5) Download Run now
Functiebouwer: eenvoudig (HTML5) HTML Funktionen Düse (Einstieg) (HTML5) Download Run now
Inleiding gassen (HTML5) HTML Gase (Einführung) (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen (HTML5) HTML Eigenschaften von Gasen (HTML5) Download Run now
Eigenschappen van gassen Java Gaseigenschaften Download Run now
Wat je moet weten over uitdrukkingen van genen (HTML5) HTML Genexpression: Grundlagen (HTML5) Download Run now
- Java Genexpression - die Grundlagen Download Run now
- Java Genmaschine: Das Lactose-Operon Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
geometric-optics Flash Geometrische Optik Download Run now
Gletsjers Java Gletscher Download Run now
Rechten tekenen (HTML5) HTML Geraden ziehen (HTML5) Download Run now
Grafieken tekenen Java Gerade anpassen Download Run now
Kwadratische grafieken (HTML5) HTML Quadratische Kurven (HTML5) Download Run now
Tekenen van helling-interval (HTML5) HTML Steigung und Achsenabschnitt (HTML5) Download Run now
Gravitatie en banen (HTML5) HTML Schwerkraft und Umlaufbahnen (HTML5) Download Run now
Zwaartekracht en Banen Java Schwerkraft und Umlaufbahnen Download Run now
Gravitatiekracht lab (HTML5) HTML Gravitationslabor (HTML5) Download Run now
Gravitatiekracht Laboratorium Java Schwerkraftlabor Download Run now
Het broeikaseffect Java Der Treibhauseffekt Download Run now
Wet van Hooke (HTML5) HTML Hookesches Gesetz (HTML5) Download Run now
Modellen van een waterstofatoom Java Modelle des Wasserstoffatoms Download Run now
Isotopen en atoommassa (HTML5) HTML Isotope und Atommasse (HTML5) Download Run now
isotopen en atoommassa Java Isotope und Atommassen Download Run now
John Tra(voltage) (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Onzelieveheersbeestjekruipt tweedimensionaal Java Marienkäferbewegung 2D Download Run now
Lasers Java Laser Download Run now
Kleinste kwadraten regressie (HTML5) HTML Lineare Regression (HTML5) Download Run now
Maanlander Flash Mondlandefähre Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet und Kompass Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Stabmagnet und Elektromagnet Download Run now
Maak een tien (HTML5) HTML Mach zehn draus (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren (HTML5) HTML Massen und Federn (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren: eenvoudig (HTML5) HTML Massen und Federn: (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Massen und Spiralfedern Download Run now
Doolhofspel Java Irrgarten Download Run now
- Java Membrankanäle Download Run now
Magnetrons Java Mikrowellen Download Run now
Molariteit (HTML5) HTML Stoffmengenkonzentration (HTML5) Download Run now
molariteit Java Molarität Download Run now
Moleculaire motors Java Molekularmotor Download Run now
Polariteit van moleculen (HTML5) HTML Dipolmoleküle (HTML5) Download Run now
polariteit molecuul Java Molekulare Polarität Download Run now
Moleculen en licht (HTML5) HTML Moleküle und Licht (HTML5) Download Run now
Molecules en licht Java Moleküle und Licht Download Run now
Vormen van moleculen (HTML5) HTML Molekülgeometrien (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren Java Molekülgeometrien Download Run now
Vormen van moleculen: eenvoudig (HTML5) HTML Molekülgeometrie - Grundlagen (HTML5) Download Run now
Ruimtelijke structuren: basis Java Molekülgeometrien: Basics Download Run now
Beweging in een vlak Java Bewegung in 2D Download Run now
Het bewegende mannetje Java Der bewegte Mann Download Run now
Vereenvoudigd MRI Java Kernspintomographie ganz einfach Download Run now
my-solar-system Flash Mein SonnenSystem Download Run now
Natuurlijke selectie Java Natürliche Selektion Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Stimulation eines Neurons (HTML5) Download Run now
- Java Stimulation eines Neurons Download Run now
- Flash Normalschwingungen 1D & 2D Download Run now
Kernsplitsing Java Kernspaltung Download Run now
Wet van Ohm (HTML5) HTML Ohmsches Gesetz (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Ohmsches Gesetz Download Run now
Optisch manipuleren van lichtpulsen Java Optische Quantenkontrolle Download Run now
Optisch pincet Java Optische Pinzetten und Anwendungen Download Run now
Slinger lab (HTML5) HTML Pendel (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Pendel-Labor Download Run now
Fotoelektrisch effect Java Der photoelektrische Effekt Download Run now
pH schaal (HTML5) HTML pH Skala (HTML5) Download Run now
pH-schaal Java pH Skala Download Run now
pH schaal: eenvoudig (HTML5) HTML pH Skala: Grundlagen (HTML5) Download Run now
Platentektoniek Java Plattentektonik Download Run now
Galtonbord - waarschijnlijkheid (HTML5) HTML Plinko Nagelbrett (HTML5) Download Run now
Knikkerspel en waarschijnlijkheidsverdeling Flash Binomialverteilung am Plinkobrett Download Run now
Projectielbeweging (HTML5) HTML Projektilbewegung (HTML5) Download Run now
Projectielbeweging Flash Projektilbewegung Download Run now
Spelen met verhoudingen (HTML5) HTML Proportionen Spiel (HTML5) Download Run now
Kwantumtunnelling en Golfdeeltjes Java Tunneleffekt und Wellenpakete Download Run now
Kwantum golfinterferentie Java Quantenwellen Interferenz Download Run now
Radiating Charge Flash Strahlende Ladung Download Run now
Radioactief bepalen van de ouderdom Java Radiometrische Datierung Download Run now
Radiogolven Java Radiowellen und Elektromagnetische Felder Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Schiefe Ebene: Kräfte und Bewegung Download Run now
Reactanten, producten en resten (HTML5) HTML Reaktanden, Produkte und Überresten (HTML5) Download Run now
Reactanten, Producten en Resten Java Reaktanten, Produkte und Überschuss Download Run now
Reacties en reactiesnelheid Java Reaktionen & Geschwindigkeiten Download Run now
Weerstand van een draad (HTML5) HTML Widerstand in einem Kabel (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Widerstand in einem Kabel Download Run now
Resonantie Flash Resonanz Download Run now
Omkeerbare reacties Java Reversible Reaktionen Download Run now
Lieveheersbeestje-draaien Java Käfer-Karussell Download Run now
Rutherfordverstrooiing (HTML5) HTML Rutherford Streuung (HTML5) Download Run now
Rutherford verstrooiing Java Rutherford Streuung Download Run now
Zelf aangedreven deeltjesmodel (DSWeb) Java Simulierte Schwarmintelligenz (SPP) Download Run now
Halfgeleiders Java Halbleiter Download Run now
Stroomkirng Java Signal-Stromkreis Download Run now
Zouten en Oplosbaarheid Java Salze & Löslichkeit Download Run now
Geluidsgolven Java Schall Download Run now
Aggregatietoestanden (HTML5) HTML Aggregatszustände (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof Java Aggregatzustände Download Run now
Aggregatietoestanden: eenvoudig (HTML5) HTML Aggregatszustände: Grundbegriffe (HTML5) Download Run now
De fasen van een stof: grondbeginselen Java Aggregatzustände (Grundlagen) Download Run now
stern-gerlach Flash STERN-GERLACH Experiment Download Run now
DNA strekken Java DNS-Molekül strecken Download Run now
Suiker- en zoutoplossingen Java Zucker- und Salzlösungen Download Run now
Krachten op een helling Java Schiefe Ebene Download Run now
Koppel Java Drehmoment Download Run now
Travolta - statische elektriciteit Java John Travoltage Download Run now
Trigonometrie toer (HTML5) HTML Trigonometrie Tour (HTML5) Download Run now
Onder druk (HTML5) HTML Unter Druck (HTML5) Download Run now
Onder Druk Java Unter Druck Download Run now
Prijs per stuk (HTML5) HTML pro Einheit (HTML5) Download Run now
Optellen van Vectoren Flash Vektoraddition Download Run now
Golfinterferentie (HTML5) HTML Wellen Interferenz (HTML5) Download Run now
Golven: interferentie Java Interferenz Download Run now
Golf op een koord (HTML5) HTML Seilwelle (HTML5) Download Run now
Golf op een koord Flash Seilwelle Download Run now