Isotopen en atoommassa - Isotopen | Atoommassa - PhET Interactive Simulations

Isotopen en atoommassa

Isotopen en atoommassa simulation

Topics

  • Isotopen
  • Atoommassa

Sample Learning Goals

  • Definieer "isotoop" gebruikmakend van massa getal, atoom nummer, aantal protonen, neutronen en elektronen.
  • Gegeven informatie over een element, zoek de massa en de naam van een isotoop.
  • Voer argumenten aan of bespreek; "In de natuur is de kans om een isotoop van een element te vinden even groot voor alle isotopen".
  • Zoek de gemiddelde atoommassa van een element als het voorkomen en de massa van zijn isotopen gegeven is.
  • Voorspel hoe de massa en naam van een isotoop zullen veranderen bij een gegeven verandering van het aantal protonen, neutronen of elektronen.
  • Voorspel hoe de gemiddelde atoommassa van een element verandert voor een gegeven verandering in het voorkomen van zijn isotopen.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.11