Din nettleser mangler egenskaper som kreves for å kjøre våre HTML5-simuleringer. Internet Explorer 9+ eller oppdaterte versjoner Firefox, Chrome og Safari anbefales.
Be an HTML5 Hero!

By converting our sims to HTML5, we make them seamlessly available across platforms and devices. Whether you have laptops, iPads, chromebooks, or BYOD, your favorite PhET sims are always right at your fingertips.

Become part of our mission today, and transform the learning experiences of students everywhere!

PhET Quick Tips

HTML5-sims