Isbreer

Isbreer Skjermbilde
Browser-Compatible Version
 • Isbreer
 • Klima
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

Innhold

 • Isbreer
 • Klima

Beskrivelse

Juster snøfall og temperatur på fjellet for å se isbreen vokse og krympe. Bruke vitenskapelige verktøy for å måle tykkelse, hastighet og massebalanse.

Eksempel på læringsmål

 • Forklar hvordan miljøforhold (temperatur og nedbør) påvirker massebalansen til en isbre, identifiser hvor snøen samler seg i en isbre og begrunn hvorfor.
 • Forklar hvordan isen beveger seg i en isbre, beskriv og illustrer flyten i en isbre.
 • Forklar eller illustrer (demonstrer) hvordan isbreer (i) holder seg i likevekt, (ii) vokser/utvides, (iii) redusere /trekker seg tilbake og (iv) sammenlign klimatiske forhold som fører ulike former.
 • Bestem og illustrer hvordan flere utvidelse-/sammentrekningsykluser påvirker registrering av endemorener.
Versjon 2.04

Aktiviteter sendt inn av lærere

Investigating Climate Change at the Macroscopic and Microscopic Level A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Dette bidraget ble designet av PhET. Amy Rouinfar vgs
Ungdomsskole
Lab Geofag
Glaciers Earth Science A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ryan Tucek vgs Lab Geofag
Alignment of PhET sims with NGSS Dette bidraget ble designet av PhET. Trish Loeblein updated by Diana López Ungdomsskole
vgs
Annet Fysikk
Kjemi
Geofag
Biologi
How do PhET simulations fit in my middle school program? Dette bidraget ble designet av PhET. Sarah Borenstein Ungdomsskole Annet Biologi
Geofag
Fysikk
Kjemi
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer Ungdomsskole
vgs
Annet Fysikk
Biologi
Kjemi
Investigating Glaciers John Judkins vgs
Ungdomsskole
Guided
Lab
Geofag
Guía de trabajo ambiental desde el simulador Glaciares Julio César Páez García, Evaristo Manuel Solano Tenorio y Elvira Isabel Pérez Puche vgs Guided Fysikk
Geofag
Annet

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Designteam Tredjepartsbiblioteker Takk til
 • Wendy Adams
 • Bob Anderson
 • Andrea Blair
 • Chris Malley (developer)
 • Archie Paulson (lead)
 • Kathy Perkins
 • Dylan Ward
 • JFreeChart
 • Piccolo