Energy Skate Park Basics: Énergie potentielle et cinetique


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Basics: Énergie potentielle et cinetique
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk French
Nøkkelord elementary, energy, energy transformation, français, french immersion, kinetic energy, potential energy
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Sophia Bullock
Skole / Organisasjon School District 61 Victoria BC
Lastet opp 02.05.23
Oppdatert 02.05.23