States of Matter


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter
Beskrivelse This lesson plan is for grade 10 science students, to give a brief introduction to molecular interaction and external forces that affect the transition of matter from one state to another.
Emne Astronomi, Biologi, Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas, liquid, molecules, solid, states of matter
Simuleringer Atomære vekselvirkninger (HTML5), Diffusjon (HTML5), Gas Properties (HTML5), Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander, States of Matter: Basics (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattere Muhammed Chuka Joof
Skole / Organisasjon MCJSupport Org
Lastet opp 29.01.23
Oppdatert 29.01.23