Newton's Law of Universal Gravitation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Newton's Law of Universal Gravitation
Beskrivelse This lesson plan and its activity sheet guide the teacher to let the lesson flow logically and learners explore phenomenon/concepts actively in their groups. This activity will enable learners deduce law of universal gravitation.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity, Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Gravitation, Newton, Universal, demonstration, distance, interactive, mass
Simuleringer Gravitasjonskraftlab (HTML5)


Forfattere Cosmas Kathumba
Skole / Organisasjon Domasi College of Education
Lastet opp 28.01.23
Oppdatert 28.01.23