Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse In this simulation experiment, you will observe an object that would move in both x-and y-directions simultaneously under constant acceleration. An important special case of this two dimensional motion is called projectile motion. In this sim based activity, students will explore the effect of mass and initial velocity on the path of the projectile motion. In addition, they will measure time of flight, range and maximum height of a projectile motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord 2D Motion, Maximum height, Projectile motion, Range, Time of flight
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Setegn Ayalew Bogale
Skole / Organisasjon Ambo University
Lastet opp 26.01.23
Oppdatert 26.01.23