Conceptual Energy and Springs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conceptual Energy and Springs
Beskrivelse
Emne Annet
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conservation of Energy, Kinetic Energy, Potential Energy, Springs
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5)


Forfattere Stephanie Strike
Skole / Organisasjon Irving ISD
Lastet opp 26.11.22
Oppdatert 26.11.22