Kirchhoff's LAw


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Kirchhoff's LAw
Beskrivelse This acitivty is taken from Cambridge International AS & A level Coruse book by David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha & Richard Woodside. Activity is to find the current using the Kichhoff's Second Law
Emne Fysikk
Nivå Annet, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Discussion Prompts, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Current, Kirchhoff's Law, Potential divider
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab, DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), DC kretslaboratorium (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Sukesh Kamath
Skole / Organisasjon Raffles christian School
Lastet opp 25.08.22
Oppdatert 25.08.22