PhET Displacement and Density Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel PhET Displacement and Density Lab
Beskrivelse Two part lab exploring volume and density. Typically takes 30-45 minutes.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord density, displacement, liquids, solids
Simuleringer Density (HTML5)


Forfattere rhea allais
Skole / Organisasjon Aztec High School
Lastet opp 02.05.22
Oppdatert 02.05.22