Virtual Lab Activity on Gas Properties


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Lab Activity on Gas Properties
Beskrivelse The virtual lab activity on gas properties aims to describe the relationships of the different gas properties such as pressure, volume, temperature and amount of a substance to each other.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Gas Laws, Gas Properties, Gases
Simuleringer Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper


Forfattere Rovie Labastida
Skole / Organisasjon Manila Science High School
Lastet opp 04.03.22
Oppdatert 04.03.22