Hooke's law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's law
Beskrivelse This experiment talked about hooke's law. It explain the relationship between applied force and displacement and how the spring constant influences the displacement. It provide an insight on the significance of Spring constant and what it can suggest about the strength of the spring used.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Hindi
Nøkkelord displacement, force, spring constant
Simuleringer Hooks lov (HTML5)


Forfattere Namita Rajput
Skole / Organisasjon Govt. Women's Polytechnic College Jabalpur (MP) India 482001
Lastet opp 12.01.22
Oppdatert 12.01.22