Gas Properties


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties
Beskrivelse Virtual experiments to demonstrate simple gas laws.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Boyle's Law, Charles's Law and Gay Lussac's Law
Simuleringer Introduksjon til gasslover (HTML5)


Forfattere Ann Alu
Skole / Organisasjon West Georgia Technical College
Lastet opp 17.11.21
Oppdatert 17.11.21