States of Matter: Basics lesson plan


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter: Basics lesson plan
Beskrivelse This lesson plan deals with the arrangement of the particles in solids, liquids, and gases and the effect of temperature. It contains the links for the pre-lab, post-lab and worksheet activities.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord arrangement, effect of temperature, gases, liquids, solids, states of matter
Simuleringer States of Matter: Basics (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattere Nadia Bourne
Skole / Organisasjon Graydon Sealy Secondary School
Lastet opp 16.11.21
Oppdatert 16.11.21