Phet Forces and Motion Basics: Friction lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Forces and Motion Basics: Friction lab
Beskrivelse Design procedures to find static and kinetic coefficients of friction. Then add something on top of the wooden box and predict the force required to get the items to start moving and the force required to get them to move at constant speed.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord coefficient of friction, friction, predict
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Yau-Jong Twu
Skole / Organisasjon Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Lastet opp 25.06.21
Oppdatert 25.06.21