Mechanical energy lab - Remote


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Mechanical energy lab - Remote
Beskrivelse Students collect the time of skater at different heights (in the absence of non-conservative forces) and produce gravitational potential energy vs time, kinetic energy vs time, and mechanical energy vs time graphs in Excel spreadsheet. They also investigate the effect of mass of the skater on the graphs and on the speed of the skater.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Excel, conservative forces, graphing, kinetic energy, potential energy
Simuleringer Energy Skate Park (HTML5)


Forfattere Nassi Rafiee
Skole / Organisasjon TDSB
Lastet opp 22.04.21
Oppdatert 22.04.21