Vectors Addition


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Vectors Addition
Beskrivelse In this experiment, we will be able to: 1- Study vectors and learn how to represent vectors in space. 2- Learn how to apply the rules for vector addition both graphically and analytically. 3- Learn how to use Phet Simulation.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor)
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Phet simulation, Vectors, Vectors addition, Vectors lab report, lab, lap report
Simuleringer Vektorsum (HTML5)


Forfattere Ahmad Azzam
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 22.03.21
Oppdatert 22.03.21