FARADAY'S LAW


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel FARADAY'S LAW
Beskrivelse Simulation-based activity in Faraday's law of induction.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord FARADAY'S LAW, Faraday's law of induction
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Felizardo Grendula
E-post for kontakt felizardogrendula@gmail.com
Skole / Organisasjon None
Lastet opp 18.03.21
Oppdatert 18.03.21