Energy in a Pendulum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy in a Pendulum
Beskrivelse This lab explored the transformations of energy in a pendulum.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation of energy, energy, kinetic energy, mechanical energy, pendulum, potential energy
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Kristin Michalski
Skole / Organisasjon East Troy HS
Lastet opp 05.02.21
Oppdatert 05.02.21