Kinetic and Potential Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Kinetic and Potential Energy
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Friction, Kinetic, Potential
Simuleringer Energy Skate Park (HTML5), Energiskatepark, Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Nicole Ricci
Skole / Organisasjon Marshall's Park Academy
Lastet opp 01.02.21
Oppdatert 01.02.21