Balloons & Buoyancy in Air


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balloons & Buoyancy in Air
Beskrivelse This virtual lab asks students to observe how changes to air pressure, air density, temperature, and number of helium vs. air particles affect the buoyancy of a helium balloon, a rigid, helium-filled sphere, and a hot air balloon.
Emne Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord air pressure, density, gas laws, gases, pressure
Simuleringer Ballonger og oppdrift


Forfattere Catherine Galindo
Skole / Organisasjon Chatfield Senior High
Lastet opp 24.01.21
Oppdatert 24.01.21