States of Matter Guided Activity - PhET Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Guided Activity - PhET Simulation
Beskrivelse Modified from Jackie Ester's handout Suitable for junior science class
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord matter, phase change, pressure, states, temperature
Simuleringer Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander


Forfattere Rebecca Dillon
Skole / Organisasjon LCVI, Kingston, ON
Lastet opp 22.01.21
Oppdatert 22.01.21