Video: Self-paced learning on Electrical Equipotential Lines


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Video: Self-paced learning on Electrical Equipotential Lines
Beskrivelse The activity is completely self-paced. Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. Link for YouTube video https://youtu.be/m8BPLhe0Xjk
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Electrical Equipotential, SDL, YouTube, distance, field strength, plotting, potential, self-directed learning, self-paced, video
Simuleringer Ladninger og Felt (HTML5)


Forfattere Louis Wong
Skole / Organisasjon Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Lastet opp 20.01.21
Oppdatert 20.01.21