Introducción a la igualdad en ecuaciones lineales


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Introducción a la igualdad en ecuaciones lineales
Beskrivelse Propuesta de actividad para el aprendizaje sobre la igualdad de una ecuación lineal simple, basada en la simulación "Explorador de igualdades".
Emne Matematikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord desigualdades, ecuaciones lineales, igualdades, matemáticas, solución de una ecuación, variable
Simuleringer Equality Explorer (HTML5)


Forfattere Julio César Melchor Pinto
Skole / Organisasjon Escuela Rafael Díaz Serdán
Lastet opp 18.01.21
Oppdatert 18.01.21