Generando Expresiones Equivalentes A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Generando Expresiones Equivalentes
Beskrivelse Objetivos de aprendizaje: • Identificar expresiones equivalentes evaluando el mismo valor de la variable • Identificar expresiones equivalentes usando propiedades de operaciones • Generar expresiones equivalentes usando propiedades de operaciones • Identificar partes de una expresión usando términos matemáticos; ver una o más partes de una expresión como una sola entidad; definir: expresión, coeficiente, término, términos semejantes
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Coeficiente, expresión equivalente, término, términos similares
Simuleringer Veksle utttrykk (HTML5)


Forfattere Amanda McGarry (Traducción Mayra Tavares)
E-post for kontakt Diana.LopezTavares@Colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 11.01.21
Oppdatert 11.01.21