PhET Lab States of Matter Basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Lab States of Matter Basics
Beskrivelse This activity is designed to familiarize middle school students with the States of Matter Simulation, and to prepare them to complete follow-up experiments on future assignments.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Physics, States of Matter
Simuleringer States of Matter: Basics (HTML5)


Forfattere Patrick Borden
E-post for kontakt pborden@bridgeportedu.net
Skole / Organisasjon Bridgeport Public Schools
Lastet opp 06.01.21
Oppdatert 06.01.21