Build an Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom
Beskrivelse Guided activity, students build atoms/ions/isotopes and place screenshot in PPT.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atoms ions isotopes build an atom
Simuleringer Bygg et atom (HTML5)


Forfattere martin ramsey
Skole / Organisasjon El Cerrito Middle School
Lastet opp 27.12.20
Oppdatert 27.12.20