Photoelectric PhET lab


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Photoelectric PhET lab
Beskrivelse A mashup of two other PhET activities. Suitable for Physical Science or any basic investigation of the photoelectric effect.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, frequency, kinetic, photoelectric, threshold, wave-particle, wavelength
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere John Macuk
Skole / Organisasjon Arlington HS
Lastet opp 22.12.20
Oppdatert 22.12.20