Pendulum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Pendulum
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Persian
Nøkkelord Energy, Friction, Gravity, Pendulum, Period
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Dr. Nafiseh Nasr
Skole / Organisasjon Shahid Beheshti University
Lastet opp 18.12.20
Oppdatert 19.12.20