SNC 2D0 - Building Molecules Activity 2020


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel SNC 2D0 - Building Molecules Activity 2020
Beskrivelse Modified handout for grade 10 students. Emphasis is on model building and structural formulas only. Application questions cover molecules vs. elements and allow for the investigation into physical and chemical properties.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Chemistry, Grade 10, Model Building, Structural Diagrams
Simuleringer Bygg et molekyl (HTML5)


Forfattere Stéphanie Dibowski
E-post for kontakt stephanie.dibowski@peelsb.com
Skole / Organisasjon Peel District School Board
Lastet opp 13.12.20
Oppdatert 13.12.20