Friction on Incline


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Friction on Incline
Beskrivelse Observe relationships between forces, mass, angle and friction coefficients. Also derive an equation for the coefficient of static friction in terms of the angle of an incline.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord friction, incline, net force, ramp
Simuleringer Ramp: Forces and Motion


Forfattere Eric Canady
Skole / Organisasjon Huntington High School
Lastet opp 07.12.20
Oppdatert 07.12.20