Properties of Waves and Wave Speed


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Properties of Waves and Wave Speed
Beskrivelse Students will explore the properties of waves. They will calculate the speed of waves as well.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord properties, speed, waves
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Steve Kirsche
E-post for kontakt stephen.kirsche@stjohns.k12.fl.us
Skole / Organisasjon SJCSD
Lastet opp 04.12.20
Oppdatert 04.12.20