Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse 1. To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial velocity 2. To verify that the horizontal component of the velocity (Vx) of a projectile is constant during its motion 3. To study the relationship between the angle of the projectile (θ) and its range (R). 4. To find the acceleration of gravity gexp.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Air resistance, Height, Motion
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Elmustafa Elmubarak
Skole / Organisasjon UOS
Lastet opp 30.11.20
Oppdatert 30.11.20