Projctile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projctile motion
Beskrivelse A student should be able to evaluate the speed of the object in the projectile and study the time of flight using range and horizontal velocity values.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Constant horizontal velocity, range, time of flight.
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Saeed ali
Skole / Organisasjon University of sharjah
Lastet opp 30.11.20
Oppdatert 30.11.20