Preguntas Clicker sobre Estados de la Materia


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Preguntas Clicker sobre Estados de la Materia
Beskrivelse Actividad preguntas Clicker con base a la simulación phET
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Multiple-Choice Concept Questions
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk Spanish
Nøkkelord Sólido, cambios presión, gaseosos, líquido, partículas
Simuleringer States of Matter: Basics (HTML5)


Forfattere Rosa Escobar
Skole / Organisasjon n/a
Lastet opp 29.11.20
Oppdatert 05.01.21