motion along straight line with constant speed


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel motion along straight line with constant speed
Beskrivelse This experiment is talking about forces in one dimensions , we are going to calculate , values of the position vs time graph and also the average speed , and the accuracy .
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord forces in one dimension
Simuleringer Forces in 1 Dimension


Forfattere Aisha Almulla
Skole / Organisasjon Tahani Sarayreh
Lastet opp 26.11.20
Oppdatert 26.11.20