Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse The following activity revolves around 'Projectile Motion', it requires the student to use the projectile motion simulation.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord High school, Physics Lab, Projectile Motion, University Intro
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Suha AlHadha
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 25.11.20
Oppdatert 25.11.20