Conservation of Linear Momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Linear Momentum
Beskrivelse A lab report about the conservation of linear momentum including two types of collisions.
Emne Fysikk
Nivå Annet, Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Collision, Conservation of Momentum, Elastic, Inelastic, Momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Ahmed Alblooshi
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20