Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse A Projectile Motion worksheet
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord projectile-motion-motion in two dimensions
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Muath Saaid
Skole / Organisasjon University of Shajah
Lastet opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20