Colission Lab colorado


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Colission Lab colorado
Beskrivelse Collision lab experiment showing the collision between 2 balls.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Collision lab, Elasticity, Kinetic energy, Linear momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Omar Kardosha
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 23.11.20
Oppdatert 23.11.20